Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường mầm non Mường Nọc Được thành lập vào năm 1997, trải qua 23 năm xây dựng và phát triển. Đến  tháng 8 năm 2020 do sát nhập địa gới hành chính xã, thị trấn nên các điểm của Trường mầm non Mường Nọc được sát nhập với các trường mầm non khác. Trường mầm non Mường Nọc được thành lập mới trên cơ sở sát nhập trường mầm non Quế Sơn với điểm trường Ná phày, Thanh Phong 1, Thanh Phong 2 của trường mầm non Mường Nọc cũ.  Nhà trường đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vị trí và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Quế Phong và tỉnh Nghệ An.