Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Ná Phày, Mường Nọc, Quế Phong, Nghệ An
Điện thoại di động: 0915698471
 • Phan Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912668677
  • Email:
   hienpt.qp@gmail.com
 • Chu Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0916044474
  • Email:
   giangct539@gmail.com
 • Lương Thị Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0369002666